• Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201
  • Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201

Projectmanagement training en coaching

Organisaties in Suriname hebben nog heel veel te doen. De ontwikkelingen in de wereld gaan zo snel, waardoor de gap met het buitenland steeds groter wordt.

Organisaties moeten hun interne procedures formaliseren, efficienter opereren, transparant rapporteren, export- en klantgericht zijn, ICT systemen aanpassen, hr instrumenten implementeren, etc. Er is dus veel werk aan de winkel.

Misschien herkent u deze uitdagingen:
- projecten lopen moeizaam: streefdata worden niet gehaald, budgetten worden overschreden en de kwaliteit van het opgeleverde werk is benedenmaats (het werk moet opnieuwe worden gedaan);
- samenwerking en communicatie lopen moeizaam, waardoor extra energie weggenomen wordt van het eigenlijke werk en besteed moet worden aan de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en samenwerken;
- het imago van de organisatie is minder positief hetgeen de marktpositie nadelig beinvloedt;
- er is geen standaard projectmanagement werkwijze en iedereen werkt op zijn/haar manier.

Organisaties moeten op een gestructureerde manier verbeteringen implementeren. Dit moet op een projectmatige manier gebeuren.

Samen kunnen wij uw projectmanagement opzetten dan wel aanscherpen. Onze benadering is dat men niet teveel tijd moet besteden aan administratieve taken, maar dat men gericht is op het realiseren van projectresultaten.

De werkwijze die wij hiervoor hanteren is eenvoudig, resultaatgericht en aan te passen aan de omstandigheden van uw organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen in uw organisatie allen dezeflde projectmanagement taal spreken. Dit heeft een enorm positief effect op de onderlinge samenwerking.

Wenst u de mogelijkheden met ons te bespreken? Neem contact op met tom.helderweirt@tah.sr voor een vrijblijvend gesprek.

Wij hebben met succes al meer dan 650 mensen in Suriname getraind in Goal Directed Project Management.
Velen hebben de methode met succes toegepast en velen gebruiken de methode tot op heden.

Op zoek naar een team ervaren accountants & consultants?