• Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201
  • Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201

Dienstverlening

Dienstverlening

< Hoogte 3 >
< Hoogte 1 >

Bij iedere klant is het ons doel om een duurzame relatie aan te gaan, waarbij wij volledig aan de verwachtingen voldoen en waar mogelijk deze zelfs overtreffen. Dit willen wij bereiken door middel van open communicatie, beschikbaarheid en kritisch meedenken.

< Hoogte 2 >
< Hoogte 1 >

Open communicatie

< Hoogte 1 >

Open, eerlijke en vooral tijdige communicatie vormt het fundament van onze dienstverlening. U wordt tijdig geïnformeerd over onze planning en regelmatig op de hoogte gehouden omtrent de voortgang van de controle en onze bevindingen. Ter waarborging van de doorlooptijd, laten wij u daarom ook vooraf weten wat wij van uw verwachten met betrekking tot de oplevering van stukken. Duidelijke en open communicatie in iedere fase van onze dienstverlening zorgt ervoor dat alle betrokken partijen te allen tijde weten waar ze aan toe zijn.

< Hoogte 1 >

Beschikbaarheid

< Hoogte 1 >

Wanneer wij een dienstverleningsovereenkomst aangaan met onze klanten, betekent dit dat wij ons committeren om een bepaalde dienst te verrichten, binnen een vooraf overeengekomen tijdsbestek en onder vooraf bepaalde voorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde in deze, is onze beschikbaarheid.

< Hoogte 1 >

Kritisch meedenken en delen van kennis en ervaring

< Hoogte 1 >

Onze ruime kennis en ervaring met verschillende cliënten in verschillende branches gebruiken wij als benchmark middels:

  • Periodieke bespreking van de ontwikkelingen binnen de sector en relevante regelgeving;
  • Helpen meedenken bij het formuleren van oplossingen voor geconstateerde uitdagingen.

 

Kennisdelen

Ter bevordering van groei en ontwikkeling in de samenleving en met het oog op stimuleren van voldoende opvolgers in ons vakgebied, delen wij graag onze kennis. Dit doen wij door het geven van trainingen in het bedrijfsleven en daarnaast aan young professionals. Ook houden wij jaarlijks een assessment day waarbij jongeren de kans krijgen een kijkje te nemen in het professionele leven van een accountant. Op deze manier hopen wij inzicht te bieden in de veelzijdigheid van dit beroep en het aantrekkelijk te maken voor jongere generaties.

Op zoek naar een team ervaren accountants & consultants?