• Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201
  • Mr. Jagernath Lachmonstraat 158
  • +597 463-201

Internationale partner

Internationale partner

< Hoogte 4 >
< Hoogte 2 >

Als gevolg van de toenemende globalisering en vervaging van de invloed van de fysieke grenzen, geven stakeholders steeds vaker aan behoefte te hebben aan accountantsorganisaties die verbonden zijn aan internationale organisaties met ervaring in transnationale audits. 

< Hoogte 2 >

Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen en een duidelijke behoefte in onze sector, is ons kantoor sinds 17 januari 2017 toegetreden als certified member firm tot Sante Fe Associates International (SFAI), een internationaal netwerk van professionele dienstverleners. De dienstverlening bestaat uit diensten op het gebied van audit en assurance, accounting, belasting, strategisch advies, fusies en overnames, corporate governance en management consulting. SFAI is actief in meer dan 60 landen wereldwijd en heeft meer dan 220 member firms in haar netwerk.

Natuurlijk hadden wij de keus uit verschillende internationale organisaties om ons bij aan te sluiten. Wij hebben echter bewust gekozen voor het netwerk van SFAI. De reden hiervoor is dat het SFAI netwerk waarde hecht aan de lokale identiteit van haar member firms. Wij vinden dat belangrijk, omdat de lokale bedrijven immers het best bekend zijn met de eigen wet- en regelgeving alsmede andere factoren die van belang zijn in de nationale context.

De beschikbaarheid van kennis en expertise binnen het netwerk van SFAI waarborgt dat wij als member firm te allen tijde kunnen beschikken over deskundigheid op alle gebieden. Aansluiting bij het SFAI netwerk biedt naast onze eigen kwaliteitsstandaarden, de garantie dat onze professionele dienstverlening voldoet aan internationale kwaliteitsvereisten en ethische normen.

SFAI is een member van de “Forum of Firms” van de IFAC. Bij deze “Forum of Firms” zijn naast SFAI onder meer aangesloten PwC, KPMG, Deloitte en Ernst & Young. In totaal zijn inmiddels 27 members aangesloten, die transnationale audits uitvoeren. De aansluiting bij de “Forum of Firms” brengt voor de aangesloten organisaties diverse verplichtingen met zich mee op het gebied van kwaliteit, professioneel gedrag en transparantie omtrent het gevoerde beleid.

Op zoek naar een team ervaren accountants & consultants?